F.A.Q.

Frequently Asked Questions

ENG

Q: I am a sex worker (Prostitute, Mistress, call-girl, etc. etc.). Why can I not register me here?
A: The aim of this site is make professionals searchable for those who are kinky and and beginning kinksters. With adresses and decent information. By that I mean people who are involved professionally as a job. People that assist in the specific problems kinksters encounter, who can help them, support them etc etc.
For me that is finding a cleaning service that does not mind to clean up a dungeon to finding a therapist that is not bothered or seks negative about kink.
And of course it is a tricky question: is sex work is a profession? I think it IS (sometimes it is hard work and it requires special skills). But is this site intended for that aspect of professionalism?.. Well, if I would say yes to that, this site would probably be flooded by of prosititutien- and “SM-therapists” and that’s just not the intention of this site.
So if you are a sex worker and you have a serious professional range, apart from your sekswork, without it being a “cover-up” (don’t mean to disregard but you probably know ’em) for sex work or even worse for “therapeutic work that covers my needs as a ‘therapist’ way better than the needs of my clients” (yes, they do exist), and if you do not mind if people can make comments about the quality of your work, and you have a website where you explain your profession without too much “nakedness” on your screen, then you’re all welcome on this site. :-)


NL

Q: Ik ben sekswerker (Prostituee, Meesteres, Call-girl, etc. etc.). Waarom kan ik mij hier niet inschrijven?
A: De bedoeling van deze site is dat professionals vindbaar zijn voor mensen die (beginned) kinky zijn, het geven van adressen en fatsoenljke informatie. Daarmee bedoel ik mensen die op professioneel bezig zijn met hun vak en die niet zenuwachtig worden van kink, c.q. die behulpzaam zijn bij de specifieke problemen waar kinksters tegenaan kunnen lopen in hun leven, hen kunnen helpen, erbij kunnen ondersteunen etc etc.
Dat loopt voor mij van een werkster(M/V) die het niet erg vind om een dungeon schoon te maken tot een therapeut die met kink uit de weg kan zoals ondergetekende (http://KinkAwareCoach.comhttp://KinkindeRelatie.nl als voorbeelden)
Nou is natuurlijk gelijk een lastige vraag: is sekswerk een professie? Dat denk ik WEL (het is soms hard werken en vereist special skills: ja!). Maar is deze site bedoeld voor dat aspect van professionaliteit… Nou, als ik daar ja tegen zou zeggen dan is binnen de kortste keren deze site overspoeld door een golf van prosititutie en “SM-therapeuten” en dat is gewoon niet de bedoeling van deze site.
Dus als jij sekswerker bent en je hebt een serieus professioneel aanbod hebt voor mensen dat niet een ‘dekmantel’ vormt (niet flauw bedoelt maar je kent ze vast) voor sekswerk of erger nog “met een therapeutisch l@lverhaal je eigen kink uitleven op je klanten” en als jij het niet erg vindt dat mensen opmerkingen kunnen maken over jouw kwaliteit, en jij hebt een webstek waar je dat goed uitlegt zonder dat er allerhande naakt van het scherm afdruipt :-) dan ben je helemaal welkom op deze site.